Swedish word for be:

"finnas, bliva, vara, befinna sig, uppsagd"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular